Imprezy sportowe 2018

  • Ochrona danych osobowych:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora.  Administratorem danych jest Organizator – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1309).

Pliki do pobrania