Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym i Szachach 17.03.2014 Koźmin Wlkp

                                                             REGULAMIN
                                   Wielkopolskich Mistrzostw LZS Młodzieży Szkolnej
                                              w Tenisie Stołowym i Szachach
                                                Koźmin Wlkp. 17.03.2014 r.

1. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego i szachów wśród młodzieży szkolnej
- wyłonienie najlepszych do dalszego szkolenia
- wyłonienie Mistrzów Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej
2. Organizatorzy
- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.
- Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.
- GOS w Koźminie Wlkp.
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Krotoszynie
3. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. ul. Zamkowa 1 w dniu 17 marca 2014r o  godzinie 10.30.
4. Uczestnictwo
    W mistrzostwach mają prawo startu reprezentanci – uczniowie, członkowie LZS  i niezrzeszeni Nie mają prawa startu członkowie innych pionów sportowych. Każda szkoła ma prawo wystawić w tenisie stołowym reprezentację składającą się z 7 osób – po 1 w każdej kategorii wiekowej oraz 3 osoby startujące dowolnie; w szachach 2 chłopców i 2 dziewczyny. Każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolną
5. Program i kategorie wiekowe
    W tenisie stołowym mistrzostwa rozegrane zostaną tylko w grach pojedynczych z po-działem na grupy wiekowe:
    - seniorzy i seniorki urodzeni: 1994 - 1995
    - juniorzy i juniorki urodzeni:  1996 - 1998
    Mistrzostwa w szachach rozegrane zostaną systemem szwajcarskim; pięć rund; dla  urodzonych w latach 1994 - 1998
6. Sposób przeprowadzenia zawodów - punktacja.
    System rozgrywek do dwóch przegranych spotkań lub inny, w zależności od liczby zgłoszonych, zostanie ustalony przed zawodami. Punktuje ośmiu w każdej grupie: I m – 9 pkt., II m – 7 pkt.,....VIII m – 1 pkt. Na punktację zespołową składa się suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły, osobno w tenisie stołowym i szachach.
7. Nagrody
    W punktacji Szkół za miejsca od I do III puchary; w punktacji indywidualnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej przewidziano pamiątkowe medale.

UWAGA!  Organizatorzy zabezpieczają wyżywienie tylko dla reprezentacji zgłoszonych bezpośrednio do Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu w terminie do 13.03. 2014 - telefon  61 876 00 20; e-mail biuro@lzs-wlkp.pl