Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać"

    Uprzejmie informuję że w dniu 31.01.2018r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił wyniki konkursu na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wynik tego rozstrzygnięcia i przyznanie kwoty łącznej w wysokości 1 429 000 zł sprawia, że wszystkie deklaracje udziału w programie złożone przez samorządy w listopadzie ubr.  będą mogły być  w całości zrealizowane.

     Przypomnę, że projekt zakłada prowadzenie nauki pływania w grupach do 15 osób w ilości 20 godz. na dziecko w okresie od 1 lutego do 15 czerwca 2018 r., lub od 1 września do 25 listopada 2018 r. Z założenia nauka pływania powinna być prowadzona jako zajęcia pozalekcyjne w formule jednego wyjazdu na pływalnie dla 3 grup jednocześnie na 2 godziny zajęć. Wobec powyższego proszę o:

- potwierdzenie na adres biuro@lzs-wlkp.pl w terminie do 7 lutego 2018 r. ilości dzieci biorących udział w programie;

- zabezpieczenie w budżecie samorządu środków na poziomie zadeklarowanym w złożonej w listopadzie ubr. deklaracji udziału w projekcie.

    Do wskazanych w złożonej deklaracji udziału osób odpowiedzialnych za realizację projektu w Państwa  gminie, których zadaniem będzie:

- ustalenie listy uczestników biorących udział w programie z podziałem  na maksymalnie 15 osobowe grupy (lista uczestników musi znaleźć się w załączonym dzienniczku, który należy przesłać do biura po zakończonej nauce pływania);

- ustalenie terminów wyjazdów na pływalnie (dokładne dni i godziny nauki pływania);

-zabezpieczenie opieki wychowawczej podczas dojazdu na pływanie oraz w drodze powrotnej;

   Zwrócimy się z prośbą o udział w procesie uzgodnienia terminów wyjazdów i godzin nauki pływania, wyboru przewoźnika oraz instruktora nauki pływania. Po otrzymaniu powyższych informacji oraz dokonaniu stosownych uzgodnień WZ LZS podpisze umowy z pływalniami. Po podpisaniu umowy z MSiT prześlemy do podpisania      Umowy Partnerskie regulujące obowiązki stron,  w tym przekazanie zadeklarowanej przez samorząd kwoty na realizację projektu. W ramach realizowanego zadania WZ LZS ze środków MSiT oraz partnera (samorządu) pokryje wszystkie koszty związane z: transportem, wejściem na pływalnie, opłaceniem instruktorów  oraz ubezpieczeniem uczestników. Nauczyciele – wychowawcy będą pracowali jako wolontariusze.

     Informujemy, że wszystkie rachunki związane z wynajmem pływalni, transportem czy praca instruktorów nauki pływania muszą być wystawione na Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu os. Tysiąclecia 4 61-255 Poznań NIP: 779-20-74-666. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jolantą Płachta tel. 61 876 00 20 lub 785 532 794.

 Dzienniczek zajęć znajduje się z zakładce: DRUKI