WAŻNA INFORMACJA!

      Wszystkich współorganizatorów imprez w ramach kalendarza imprez sportowo- turystycznych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS informujemy, że w materiałach propagandowych takich jak: regulaminy, komunikaty, zaproszenia, plakaty, dyplomy, publikacje oraz w informacjach ustnych takich jak przez spikera, należy umieścić informację m. in. o:
- dofinansowaniu imprezy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
- dofinansowanie imprezy przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS;
- dofinansowanie imprezy przez Samorząd lokalny.
W materiałach należy również umieścić:
- herb Województwa Wielkopolskiego;
- logo Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS;
oraz inne jeśli występują.
     Herb oraz logo można pobrać z naszej strony internetowej www.lzs-wlkp.pl- zakładka DRUKI
     W razie pytań prosimy o kontakt z biurem WZ LZS.