1% podatku dla WZ LZS!

                                                                                                        

                                                                                                                                      Szanowni Państwo!

                                                                                                                                      Koleżanki i Koledzy

                                                                                                                                      Prezesi/Przewodniczący

                                                                                                                                      Zarządów/Rad LZS/LKS/UKS

                                                                                                                                      z terenu województwa wielkopolskiego

 

            Przypominam,  że Wielkopolskie Zrzeszenie LZS od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu zachęcamy do aktywnego zbierania środków z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez m.in. zaangażowanie działaczy klubów, rodziców, krewnych i przyjaciół zawodników oraz lokalnych przedsiębiorców. Działania marketingowe i promocja naszej własnej działalności mogą pozwolić zdobyć dodatkowe środki finansowe na realizację własnych celów, z szansy tej w latach minionych skorzystało wiele klubów. W ten sposób uzyskane środki w kwocie 107 783,30 za rok podatkowy 2019, można wykorzystać na bieżącą działalność klubu,  z przeznaczeniem na realizację celów związanych z upowszechnianiem sportu i turystyki. Rok rocznie wykaz beneficjentów z pozyskanymi kwotami publikowany jest na naszej stronie www.lzs-wlkp.pl

            Przypomnę, że 85% lub 90% pozyskanych sum przez dany klub pozostaje do jego dyspozycji. Pozostałe 10% lub 15% przeznaczone jest na stypendia sportowe dla zawodników oraz obsługę wymaganych prawem działań dotyczących organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Ponieważ zbliża się okres składania PIT –ów przez podatników, to właśnie teraz jest pora dla nas wszystkich na zintensyfikowanie działań na rzecz przekazania 1% pdof na klub lub PZ LZS. Tylko i wyłącznie od naszej aktywności zależy, czy i ile środków uda się tą drogą pozyskać. Przypominamy, ze wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nr:

KRS 0000137358

oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać nazwę klubu lub  organizacji gminnej lub powiatowej Zrzeszenia LZS w …...

 

         Aby ułatwić Państwu przekazanie nam 1% podatku na stronie Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS www.lzs-wlkp.pl udostępniamy program E-PITY https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php , który pozwoli w łatwy sposób wypełnić odpowiedni formularz PIT.

Program e-pity wstawi w odpowiedniej pozycji formularza dane Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, natomiast samemu w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać nazwę klubu lub nazwę organizacji gminnej lub powiatowej Zrzeszenia LZS.

      Szczegółowych  wyjaśnień w tym względzie oraz dodatkowych informacji można uzyskać w biurze WZ LZS w Poznaniu tel. 61 876 00 20 w.25. oraz w zakładce 1% pożytku publicznego

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                                                                     Krzysztof Piasek

                                                                                                                                                                 Z-ca Przewodniczącego

                                                                                                                                                          Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia

                                                                                                                                                             Ludowe Zespoły Sportowe

      

                                                                                      

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!