Międzywojewódzki Rowerowo- Pieszy Rajd Reymontowski 17.05.2015r. Kołaczkowo