Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi 11.10.2014r. Mochy