Olimpiada wiedzy turystyczno-krajoznawczej 6.10.2018r. Karpicko