Podsumowanie XVI edycji Współzawodnictwa Sportowo- Turystycznego Powiatów