V Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 2015r.