Wielkopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach 24.05.2023r.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!