XLI Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski 7.05.2017r. Kołaczkowo