"Integracja na sportowo krokiem do poprawy sprawności fizycznej"

 

„Integracja na sportowo krokiem do poprawy sprawności fizycznej”

 

            W dniu 12.06.2022r. w Żerkowie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pn. „Integracja na sportowo krokiem do poprawy sprawności fizycznej”. Otwarcia zawodów dokonał Tadeusz Tomaszewski Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, Poseł na Sejm RP. W imprezie udział wzięło 290 zawodników i zawodniczek z Województwa: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego oraz Lubuskiego. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 10 konkurencjach rekreacyjnych, 4 konkurencjach rodzinnych, oraz 3 konkurencjach sportowo-zespołowych. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale za zajęcie miejsc od I do III w każdej z konkurencji oraz pamiątkowe puchary otrzymały także województwa.

 

Impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2022!