Komunikat Końcowy - Rajd Rowerowo-Pieszy Mickiewiczowskim Szlakiem

Komunikat Końcowy - XL Rajd Rowerowo-Pieszy "Mickiewiczowskim Szlakiem" Oborniki 24.09.2022r.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!