Lista Stypendystów 2022/23 !

W załączniku znajduje się lista stypendystów 2022/23. 
Serdecznie gratulujemy i rzyczymy dalszych sportowych sukcesów. 

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!