Memoriał im. M. Głuszka - ważna informacja !

Informujemy, że zawodnicy startujący w biegach średnich (800 m i 1500 m) podczas XV Memoriału im. Mariana Głuszka- Mistrzostwa  Wielkopolski  LZS  Młodzieży Szkolnej  w LA- 28.09.2022r. Września- muszą posiadać numery startowe.

Numer startowy zawodnika należy ująć w zgłoszeniu.

 

Termin przesłania zgłoszeń imiennych mija w dniu dzisiejszym (21.09.2022).

 

Warunkiem rozegrania konkurencji w mistrzostwach jest zgłoszenie się na starcie minimum dwóch uprawnionych zawodników.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2022!