Praca biura WZ LZS - COVID-19

        W związku z panującą sytuacją sanitarno - epidemiologiczną oraz działaniami podejmowanymi przez władze naszego kraju zwracam się z prośbą, by w przypadku potrzeby kontaktu z pracownikami biura Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w sprawach związanych z naszą działalnością statutową, czynić to za pośrednictwem poczty elektronicznej . Aktualne są dotychczasowe maile:

- Marzena Skopińska: marzena@lzs-wlkp.pl

- Monika Niewiadomska: monika@lzs-wlkp.pl

- Jakub Skopiński: jakub@lzs-wlkp.pl

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pracowników biura jak i swoje, proszę o zastosowanie się do niniejszej prośby.

Krzysztof Piasek

Zastępca Przewodniczącego Rady WZ LZS

Kierownik Biura WZ LZS