I Rada WZ LZS

W dniu 27.12.2019 zebrała się nowo powołana Rada WZ LZS, na której wybrano członków Prezydium:
- Przewodniczący Rady WZ LZS:  Tadeusz Tomaszewski
- Z-ca Przewodniczącego ds. organizacyjnych:   Krzysztof Piasek
- Z-ca Przewodniczącego ds. upowszechniania:  Mirosław Durczyński 
- Z-ca Przewodniczącego ds. Sportu i Turystki:   Sławomir Gruchała
- Sekretarz:  Eligiusz Wachowiak
- Skarbnik:  Marzena Skopińska
- Członek:  Stanisław Ratajczak
- Członek:  Tadeusz Nowak
- Członek:  Rafał Hoffmann