"Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19"

Szanowni Państwo,

W imieniu Z-cy Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki  UMWW - Pana Mariusza Kubiaka, przesyłam informację nt. rządowego programu „pomocowego”, w ramach którego o wsparcie ubiegać się mogą m.in. stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

"Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19"

https://www.gov.pl/web/sport/covid-19-10-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych