Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej

„Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”.

 

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie zgłoszeń mailowo do dnia 20.02.2023 r. na adres biura WZ LZS biuro@lzs-wlkp.pl

Konkurs obejmuje projekty sportowe realizowane w okresie od 01 marca 2023 do 30 września 2023 r.

 

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!