Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizow

„Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”.

 

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie zgłoszeń mailowo do dnia 23.05.2022 r. na adres biura WZ LZS biuro@lzs-wlkp.pl

Konkurs obejmuje projekty sportowe realizowane w okresie od 01 czerwca 2022 do 30 września 2022 r.

W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które były laureatami centralnymi w ostatnich trzech latach.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2022!