REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ MIESZKAŃCÓW WSI IM. JANUSZA WESOŁOWSKIEGO

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ MIESZKAŃCÓW WSI IM. JANUSZA WESOŁOWSKIEGO VII ETAP WSPÓŁZAWODNICTWA TURYSTYCZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!