Składka członkowska 2020

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przypomina o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2020 przez członków prawnych WZ LZS, korzystających z dofinansowania na realizację programów WLKS, OSSM oraz imprez sportowych w ramach kalendarza.