Składka członkowska 2021 r.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przypomina o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2021 przez członków prawnych WZ LZS, korzystających z dofinansowania na realizację programów WLKS, OSSM oraz imprez sportowych w ramach kalendarza.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2021!