WAŻNE: Składka członkowska 2022!

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przypomina o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2022 przez członków prawnych WZ LZS, korzystających z dofinansowania na realizację programów WLKS, OSSM oraz imprez sportowych w ramach kalendarza.

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie płatności.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!