UWAGA! - WZ LZS zmieniło adres siedziby.

Biuro Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu zmieniło adres siedziby na: ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań Korespondencję prosimy wysyłać na nowy adres. Wszystkie FV muszą byc wystawiane na dane z nowym adresem.