Uwaga: dotyczy zgłoszeń do Mistrzostw Wielkopolski LZS w LA Piła 10.05.2022

Zgodnie z regulaminem WZ LZS zawodników mających licencje PZLA należy zgłosić przez system STARTER PZLA w terminie do dnia 2.05.2022 godz. 18,00.

Kopię tego zgłoszenia z podaniem nazwy powiatu i szkoły należy równolegle przesłać na e-mail organizatora: olimp.pila@wp.pl.

Zawodników nie posiadających licencji zgłaszamy bezpośrednio na e-mail organizatora: olimp.pila@wp.pl

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2022!