Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne 2022 !

Już od 01.04.2022 r. rusza kolejna edycja Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych pod sztandarem Samorządu Województwa Wielkopolskiego !

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2022!