XIX Krajowy Zjazd Delegatów LZS 2021

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie , dniu 27.11.2021 odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS, na którym dokonano wyboru nowych władz na kolejną kadencję.

Ustępujący Przewodniczący Rady Krajowego Zrzeszenia LZS Władysław Kosiniak Kamysz, podziękował wszystkim pracownikom i działaczom Zrzeszenia LZS, z którymi miał zaszczyt pracować przez dwie kadencje.

W tajnym głosowaniu delegatów na Prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolejnej kadencji, wybrany został Pan Mieczysław Baszko Poseł na Sejm RP z województwa podlaskiego.

W skład Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS składającej się z 17 osób, wszedł Z-ca Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Pan Krzysztof Piasek.

Dokonano wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej KZlzs, w skład której wszedł Pan Stanisław Ratajczak, na funkcję Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS.

Nasze województwo reprezentowało 6 delegatów wybranych na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w dniu 6.11.2021r.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!