XVII Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym 12-13.04.2019r. Zaniemyśl - ZGŁOSZENIA

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Pływaniu informuje, że zgłoszenia na zawody należy zgłosić przez panel internetowy PZLA DOMTEL do dnia 8.04.2019 do godz. 15:00, zgłoszenia dzieci i Masters poza bazą DOMTEL na adres PLKS Gwda Piła e-mail olimp.pila@wp.pl, tel. 602 750 410. Zamówienia na noclegi z podziałem na K i M można składac do dnia 5.04.2019r. na adres e-mail biuro@lzs-wlkp.pl.