Zakończenie Programu Umiem Pływać

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            

      Po raz kolejny Wielkopolskie Zrzeszenie LZS wzięło udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jak co roku program realizowany jest w dwóch terminach: od lutego do czerwca oraz od września do listopada. Udział w projekcie wzięło 5860 uczniów z klas od 1 do 3 szkół podstawowych zamieszkałych 56 gmin z Wielkopolski. Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w 15 osobowych grupach  na 31 pływalniach, a ich celem było oswojenie dzieci z wodą oraz nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Po każdej zakończonej piątej godzinie zajęć dzieci zdawały sprawdziany z poznanych ćwiczeń. Zaliczenia zostały podzielone według poziomów trudności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki na cztery części: rybka, foka, nurek oraz delfinek. Większość dzieci poradziła sobie z nimi bez problemu i pod okiem instruktorów nauczyła się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu oraz aktywnie spędzać wolny czas. Wszyscy uczestnicy programu w nagrodę, na potwierdzenie swoich umiejętności, otrzymali pamiątkowe medale.

    

       Projekt został dofinansowany ze środków:

  • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
  • Samorządów Gminnych.