Zgłoszenia do imprez sportowych w roku 2021

       Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu zwraca się z prośbą o nadesłanie w terminie do 9 listopada br. pisemnych uwag do regulaminów imprez przeprowadzonych przez WZ LZS w br. jak również propozycji organizacji nowych imprez o zasięgu wojewódzkim wraz z uzasadnieniem potrzeby ich organizacji. 
      Jednocześnie informujemy, że Rada Główna KZ LZS na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia br. będzie rozstrzygać o warunkowym przyznaniu w roku 2021 organizacji mistrzostw KZ LZS i imprez masowych o charakterze centralnym (np. Piłkarska Kadra Czeka, Złota Wieża, Kolarstwo, Kajakarstwo, Lekka Atletyka). W związku z tym, biorąc pod uwagę możliwości posiadanej bazy sportowej i zakwaterowania, proszę o przedstawienie pisemnych propozycji organizacji imprez ogólnopolskich. Za podstawę składania wniosków proszę przyjąć te imprezy, które w ramach kalendarza KZ LZS zorganizowano w roku 2020.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2021!