1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 rok

Informujemy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu przekazał szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS oraz kwot z tyt. 1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 rok.

Informacje w przedstawionym wyżej zakresie można uzyskać w biurze Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.