1 procent

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu z dniem 9 września 2009 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nasz nr KRS 0000137358

Tym samym stwarzamy wszystkim naszym członkom możliwość wsparcia działalności statutowej o pozyskane przez nich środki finansowe w ramach 1% odpisu od zobowiązań podatkowych podatników. Wysokość tych środków zależy tylko i wyłącznie od aktywności Waszej i Waszych członków polegającej na skutecznej wśród podatników akcji marketingowej, promującej cele stowarzyszenia i informacje o tym jak podatnik może podarować 1% swojego podatku na działalność statutową klubu czy Zrzeszenia (instrukcja wypełnienia PIT w załączeniu). Zachęcamy Państwa do skorzystania z programu E-PITY, który pozwoli w łatwy sposób wypełnić odpowiedni formularz PIT. Program e-pity wstawi w odpowiedniej pozycji formularza dane Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Zgodnie z decyzją Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS do każdego stowarzyszenia „wróci”, zgodnie z regulaminem (przesyłany w załączeniu) 80% łącznie zebranej przez nie kwoty. Pozostałe 20% zostaje przeznaczone min. na realizację obowiązków jakie spoczywają na OPP w zakresie prowadzenia księgowości i publikacji sprawozdań.

Koleżanki i Koledzy!

Bardzo serdecznie zapraszamy do wykazania jak najdalej idącej aktywności na rzecz pozyskiwania środków na swoją działalność statutową! Do „zagospodarowania” tą drogą jest w skali kraju jest grubo ponad miliard złotych. Zróbmy zatem wszystko, by jak największa ich część przypadła na wszystkich naszych członków.