Władze LZS

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp.NazwiskoImięFunkcja
1 Tomaszewski Tadeusz Przewodniczący
2 Piasek Krzysztof Z-ca przewodniczącego
3 Broński Bernard Z-ca przewodniczącego
4 Durczyński Mirosław Z-ca przewodniczącego
5 Skopińska Marzena Skarbnik
6 Wachowiak Eligiusz Sekretarz
7 Gruchała Sławomir Członek
8 Janicki Lech Członek
9 Kobylczak Andrzej Członek
10 Krzewiński Ignacy Członek
11 Kulczycki Tadeusz Członek
12 Łączka Bogumił Członek
13 Nowak Jerzy Członek
14 Nowak Tadeusz Członek
15 Pauliński Lech Członek
16 Ratajczak Stanisław Członek
17 Walczak Zenon Członek

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu

Lp.NazwiskoImięFunkcja
1 Wasielewski Grzegorz Przewodniczący
2 Kosicki Franciszek Z-ca przewodniczącego
3 Śwital Jan Sekretarz
4 Brylewski Maciej Członek
5 Tetlak Edmund Członek