Władze LZS

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Jankowski Piotr Przewodniczący
2 Dankowski Paweł Członek
3 Dolaciński Stanisław Członek
4 Durczyński Mirosław Członek
5 Janicki Lech Członek
6 Kaczmarek Robert Członek
7 Krzewiński Ignacy Członek
8 Nalepa Marek Członek
9 Niewiadomska Monika Członek
10 Nitka Maria Członek
11 Nowak Jerzy Członek
12 Nowak Tadeusz Członek
13 Oprysiak Maciej Członek
14 Piasek Krzysztof Członek
15 Ratajczak Stanisław Członek
16 Skopińska Marzena Członek
17 Sobański Andrzej

Członek

18 Szubert Rafał

Członek

19 Wachowiak Eligiusz Członek
20 Walczak Zenon Członek
21 Witczuk Mariusz Członek

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Skrzypczak Robert Przewodniczący
2 Kosicki Franciszek Z-ca przewodniczącego
3 Obrycki Antoni Sekretarz
4 Tetlak Edmund Członek
5 Pacyna Wojciech Członek
6 Baranowski Karol Członek

Prezydium Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

     

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!