50-lecie LKS OLIMPIA STRZYŻEWKO

W niedzielę 14 lipca odbyły się uroczystości jubileuszowe 50 lecia Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia" Strzyżewko. Obchody rozpoczęły się mszą św. dziękczynną, którą odprawił ks. Kan. Janusz Buduj - proboszcz parafii Rusko. Popołudniu odbyła się gala, w której uczestniczyli m.in. posłowie: Jan Mosiński i Piotr Kaleta oraz senator Andrzej Wojtyła, radni Sejmiku Woj. Wielkopolskiego: Jan Grzesiek i Tadeusz Tomaszewski, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu; Jan Szczerbań - przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego, Teodor Grobelny - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego; Stanisław Andrzejczak - zastępca burmistrza miasta i Gminy Jaraczewo, Roman Matuszak - przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jaraczewo wraz z radnymi, ks. kan. Janusz Buduj - proboszcz parafii Rusko, ks. Mikołaj Graja - były proboszcz parafii Rusko, Roman Skrzypczak - pełnomocnik burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo ds. organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Sławomir Gruchała - prezes LKS "Olimpia" Strzyżewko powitał wszystkich zebranych, po czym przedstawił historię Klubu. Minutą ciszy uczczono pamięć członków i sympatyków Klubu, których nie ma już wśród nas. Po przedstawieniu rysu historycznego przyszedł czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień: - Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyróżnił LKS "Olimpia" Strzyżewko Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” za wkład w promocję sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz za propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia, którą wręczyli Jan Grzesiek i Tadeusz Tomaszewski - Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu nadała "Złoty Honorowy Medal Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe", który wręczył Tadeusz Tomaszewski - Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo, przyznał odznaki "Za Zasługi dla Rolnictwa" Panom: Stanisławowi Gruchale, Franciszkowi Biedrowskiemu, Pawłowi Bandykowi, Zygmuntowi Wolniewiczowi i Wiesławowi Kościelnemu. Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu przyznała: - odznakę „Za zasługi w rozwoju LZS woj. Wielkopolskiego” Panom:Kazimierzowi Koluśniewskiemu i Eugeniuszowi Kościelnemu - „Złotą Honorową Odznakę LZS: Katarzynie Gajewczyk, Józefowi Bandykowi, Zbigniewowi Grzelachowskiemu, Adamowi Bandykowi, Mariuszowi Biedrowskiemu, Pawłowi Grzelachowskiemu, Marcinowi Biedrowskiemu - „Srebrną Honorową Odznakę LZS": Andrzejowi Bandykowi, Łukaszowi Płończakowi, Adrianowi Kmiecikowi, Bartoszowi Roszakowi, Bartłomiejowi Wolniewiczowi, Szymonowi Grzelachowskiemu - „Brązową Honorową Odznakę LZS" otrzymali: Klaudia Czerzniak, Leszek Bandyk. Odznaczenia wręczyli: Tadeusz Tomaszewski oraz Sławomir Gruchała Po wręczeniu odznaczeń wyróżniono statuetkami dziesięciu sportowców 50 lecia Klubu, którzy uzyskali najlepsze wyniki sportowe: Andrzej Bandyk (podnoszenie ciężarów), Leszek Bandyk (podnoszenie ciężarów), Michał Biedrowski (piłka nożna), Barbara Forycka (lekkoatletyka), Sławomir Gruchała (podnoszenie ciężarów), Eugeniusz Kościelny (lekkoatletyka), Robert Kościelny, Wiesław Kościelny, Zygmunt Wolniewicz (strzelectwo sportowe). Nagrody wręczył poseł Jan Mosiński. Po zakończeniu dekoracji nadszedł czas na życzenia gości. Gratulacje i życzenia napłynęły również od posłów: Jana Dziedziczaka i Wojciecha Ziemniaka, Władysława Kosiniaka - Kamysza - Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie oraz ks. Leszka Jana Marciniaka - proboszcza w Rusku w latach 1999 - 2003. Z okazji jubileuszu została wydana książka pt.: "Małe jest piękne" autorstwa Sławomira Gruchały, ponadto został przygotowany pamiątkowy medal 50 lecia. Galę uświetniła wokalnie Weronika Andrzejczak Z okazji jubileuszu odbyły się imprezy towarzyszące: m.in. strefa dla dzieci z animacjami i zamkami dmuchanymi, koncert zespołu Jagoda i Brylant oraz zabawa z Dj Michem.