Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski 08.05.2016r. Kołaczkowo