Podsumowanie XVII edycji Współzawodnictwa Sportowo- Turystycznego Powiatów 2015r.