XXXVII Rajd Rowerowo-Pieszy Mickiewiczowskim Szlakiem 29.09.2018r. Oborniki