„Organizator sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2023

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2023.

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej projekt należy składać we właściwym ze względu na teren działania Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS.

Termin składania wniosków ustala się na dzień 20.02.2023 r.

 

Regulamin zadania „Organizator sportu w środowisku wiejskim 2023”

Wniosek – „Organizator sportu w środowisku wiejskim 2023”

Deklaracja 2023

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!