Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizow

Informuję, że Krajowe Zrzeszenie LZS będzie realizowało zadanie pn. „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” w okresie od 01.06-30.09.2020r.

Realizacja zadania powinna uwzględniać warunki możliwości realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, które ustanowiono przepisami w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Zgłoszenia proszę przesyłać na załączonym druku do 15.06.2020r. na adres mailowy biuro@lzs-wlkp.pl