Uchwała nr 1/2019 Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły

Uchwała nr 1/2019 Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu z dnia 8 lutego 2019 roku.