"Umiem Pływać" 2022!!!

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu informuje, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na realizację w roku 2022 programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. W załączeniu pismo z założeniami programu oraz deklarację uczestnictwa (deklarację wystarczy przesłać e-mailem, w formie skanu z podpisem).

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!