VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

14 grudnia 2019r. w auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, na którym podsumowano 4-letnią działalność naszego Zrzeszenia.

     W obradach  Zjazdu udział wzięło 66 Delegatów oraz zaproszeni goście.

Sprawozdanie merytoryczne za miniony okres kadencji przedstawił Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusz Tomaszewski, natomiast finansowe Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wasielewski, który jednocześnie wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Delegaci Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS został Tadeusz Tomaszewski, który pełni tę funkcję nieprzerwalnie od 1993r.

Członkami Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS wybrani zostali:

1. Bierła Władysław                                       10. Nowak Jerzy

2. Durczyński Mirosław                                  11. Nowak Tadeusz

3. Gruchała Sławomir                                    12. Pauliński Lech

4. Hoffmann Rafał                                         13. Piasek Krzysztof

5. Janicki Lech                                              14. Ratajczak Stanisław

6. Kobylczak Andrzej                                     15. Rotnicki Zdzisław

7. Krzewiński Ignacy                                     16. Skopińska Marzena

8. Łączka Bogumił                                         17. Wachowiak Eligiusz

9. Niewiadomska Monika                               18. Walczak Zenon

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS po raz trzeci został wybrany Grzegorz Wasielewski natomiast członkami:

1. Edmund Tetlak

2. Franciszek Kosicki

3. Jan Śwital

4. Robert Skrzypczak

    

Po zakończonych wyborach omówiono kierunki działania na kolejne 4 lata działalności.

          Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za obecność oraz za pomoc w organizacji VI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.