Zmiana terminu Rajdu Samochodowego LZS "Ludowiec"

Rajd Samochodowy LZS "Ludowiec" z przyczyn organizacyjnych został przełożony
na 09.09.2023r. 

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2023!